19 October, 2015

Åsikter


Integration
Moderata Ungdomsförbundet vill: – Tillåta alla människor som har ett jobb att flytta till Sverige – Ha tydligare och bättre svenskundervisning i skolan

Arbetsmarknad Moderata Ungdomsförbundet vill: – Sänka arbetsgivaravgifterna och kostnaderna för att anställa människor – Öppna upp Medbestämmandelagen till förmån för ökad lönespridning – Avskaffa arbetsförmedlingens monopolställning och införa en arbetssökandecheck – Avskaffa turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd

Högre utbildning Moderata Ungdomsförbundet vill: – Befria universiteten med möjlighet till egna antagningsregler – Öka konkurrensen mellan landets högskolor och universitet – Frigöra universitetsstyrelserna från politikers inflytande – Möjliggöra utlåningsmöjligheter för bankerna med staten som garant – Införa treterminssystem för högre studier i Sverige

Miljö Moderata Ungdomsförbundet vill: – Tillåta utbyggnad av svensk kärnkraft – Stärka äganderätten i svensk miljölagstiftning – Använda EU som verktyg för gemensamma miljö- och klimatavtal både inom och utanför EU. – Öka och sprida frihandel mellan fler människor och företag i världen

Integritet Moderata Ungdomsförbundet vill: – Stärka människors rätt till integritet genom ökad

 

rättssäkerhet – Införa krav på kryptering av filmer vid lagring av personuppgifter vid övervakning – Införa krav på domstolsbeslut vid avlyssning eller buggning av medborgare

Skola Moderata Ungdomsförbundet vill: – Tillåta möjligheten att ge betyg från första klass – Ha fler betygsteg så att extra ansträngning lönar sig – Ha större valfrihet i gymnasieskolan

Skatt Moderata Ungdomsförbundet vill: – Införa ett grundavdrag på 100 000 kr per år – Göra de första 500 000 kr man tjänar skattefria – Införa platt inkomstskatt

På Moderata Ungdomsförbundets nationella hemsida kan man under rubriken “Om oss” hitta mer om våra åsikter. Gå till muf.se för mer information! Skola   Jobb   Miljö   Utrikespolitik