Välkommen till MUF Östergötland!

Vi är Östergötlands största politiska ungdomsförbund, med över 1000 medlemmar. Vi jobbar på att göra Östergötland bättre för alla unga, oavsett om det gäller skola, miljö eller jobb. Vi tror på att du ska få bestämma mer i ditt liv, och att politiker ska lägga sig i mindre. Håller du med oss? Välkommen som medlem!