Moderata UNGdomsförbundet Östergötland

Kontakt

kontakta någon av följande om du har frågor

Matilda Ekeblad

Distriktsordförande
matilda.ekeblad@moderaterna.se

Izabella Hagberg

Distriktsombudsman
Izabella.hagberg@moderaterna.se

Varför ska man engagera sig?